Nedir? : Omuz sıkışma sendromu omuzun döndürücü hareketlerini sağlayan kaslar ile kemik yapı arasındaki mesafenin daralması sonucunda omuz da ağrı ve hareket kısıtlılığı ile gözlenen bir tablodur.

Nedenleri : Kollar yukarı kaldırılmış olarak uzun süreli çalışanlar, tekrarlayan fırlatma hareketleri yapanlarda uzun süreli omuz rotasyon işlemleri sonucunda, adelede ödem yada bursada şişme ile mesafe daralır. Bazı kişilerde kemik yapılarının farklı olması nedeni ile veya kireçlenme ile birlikte kemik ve eklem uçlarında oluşan kemiksi çıkıntlardan dolayı mesafede daralmaya neden olur.

Klinik : Kolun kaldırılması, arkaya götürülmesi gibi aktivitelerde ağrı görülür. Hastalar ağrılı omuz üstüne yatamamaktan şikayetçidirler.

Tanı : Fizik muayene ile koyulur. Bunun yanında tedavide sıkışmanın düzeyi ve eşlik eden patolojileri incelemek gerekiyorsa MR tetkikine ihtiyaç duyulabilir.

Tedavi : Erken evrelerde nonsteroidal antiemflamatuar ilaçlar ve eksersiz tedavide yeterlidir. Orta düzeydeki hastalarda fizik tedaviye ihtiyaç duyulur. İleri evrelerde ve fizik muayenede kolunu kaldıramayan hastalar, ilaç ve eksersiz tedavisine yanıt vermeyen hastalar ve MR da rotator manşet yırtığı ve/veya manşete sürten kemik çıkıntıları olan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavi açık veya artroskopik olarak kapalı yapılabilir. Cerrahide sıkışıklığa neden olan faktörler kaldırılır. Tendon yırtığı varsa tamir edilir. Ameliyat sonrası fizik tedavi uygulanır.