Prof. Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ

Kongre, Panel ve Kurslar

Kongrelerde Aldığım Görev ve Katıldığım Paneller

1. Kömürcü M., “Ortopedide sakatlık, rapor ve adli tıp sorunları: Türk Silahlı Kuvvetleri’nde sakatlık, maluliyet ve rapor sorunları,” Panel, XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 98-101, Antalya, 1999.
2. Ateşalp AS., Kömürcü M., Daştan N., “Organizing Committee Member as a Course Secretary 2nd Prosthesis and Orthesis Education Course Ankara-Turkey, 1999. 3. Kömürcü M., “Skafoid kırıkları,” Panel, 7. Türk El ve Üst Extremite Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2000.
4. Kömürcü M., “Diz çevresi kırıkları-Diz bölgesi kırıklarının tedavisinde eksternal sirküler fiksatör,” Panel, Ankara Eğitim Hastaneleri Aylık Bilimsel Toplantısı,GATA-Ankara, 2002.
5. Kömürcü M., “Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği(TOTBİD) Pediatrik Ortopedi Şubesi II. Pediatrik Ortopedi Gezici İleri Eğitim Kursu,” Ankara, 2002.
6. Kömürcü M., “Dirsek Patolojileri-Kırıklar ve Komplikasyonlar,” Panel, VII.İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkesi-Ankara, 2002.
7. Kömürcü M., Alp M., “Poster Discussion,” 6th Congress of European Federation of Societies for Microsurgery, İstanbul-Turkey, 2002.
8. Kömürcü M., Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği(TOTBİD) Pediatrik Ortopedi Şubesi III. Pediatrik Ortopedi Gezici İleri Eğitim Kursu,” Ankara, 2002.
9. Kömürcü M., Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği(TOTBİD) Pediatrik Ortopedi Şubesi IV. Pediatrik Ortopedi Gezici İleri Eğitim Kursu,” Ankara, 2003.
10. Kömürcü M., “Dirsek Biyomekaniği” Panel, Artroskopik Yaklaşım Teknikleri Kursu, Hacettepe Üniversitesi -Ankara, 2003.
11. Kömürcü M., “Humerus distal, radius/ulna proksimal uç kırıkları ve anatomic yaklaşımlar” Panel, Üst Ekstremite Anatomisi Kursu, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi – Ankara, 2003.
12. Kömürcü M.,“Rotator Manşet Yırtıklarında Başarısız Onarım ve Komplikasyonlar.” Panel, Selçuk Ortopedi Günleri, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi-Konya, 2003.
13. Kömürcü M., “Dupuytren hastalığının etyolojisi, epidemiyolojisi ve genetiği.” Panel, XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi-İstanbul,2003.
14. Kömürcü M., “Serbest Bildiriler-I/Genel Bildiriler” Oturum Başkanlığı, IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-Bodrum, 2004.
15. Kömürcü M., “Ulnar Sinir Sıkışma Nöropatisi”, Panel, III. Türk Omuz Dirsek cerrahisi Kongresi-Ankara, 2004.
16. Kömürcü M., “Travmalı Hastaya Yaklaşım”Doğal Afetlerde Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü ve Halk Sağlığının Korunması Kursu, GATA Halk Sağlığı A.D. 2004.
17. Kömürcü M., “Rotator manşet hastalıkları ve subakromiyal dekompresyon”. Omuz Artroskopisi, Ankara Ortopedi Klinikleri Aylık Toplantıları. GATA, 2004.
18. Kömürcü M., “Omuz ve El Bileğinde Artroskopik Cerrahi Girişimler” Kursu, Hacettepe Üniversitesi -Ankara, 2004.
19. Kömürcü M., Instructional course 11: Wrist arthroscopy:Current indications and techniques. “Anatomy and portals in wrist arthroscopy”7. Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3. Congress of Asia-Pacific Knee Society APKS. 1-4 Kasım 2004
20. Kömürcü M., Free Paper 21: Patello-femoral, 7. Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3. Congress of Asia-Pacific Knee Society APKS. 1-4 Kasım 2004.
21. Kömürcü M., “Üst extremite kemik ateşli silah yaralanmaları.”Ateşli Silah Yaralanmaları Sempozyumu, Genelkurmay Başkanlığı 600 Yataklı Hava Hastanesi Baştabipliği-Ankara, 22.4.2005.
22. Kömürcü M.; “Ateşli silah yaralanmalarıyla beraber görülen üst ekstremite yaralanmaları” XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Belek-Antalya, 14-19 Mayıs 2005.
23. Kömürcü M.; “Dirsek eklemini ilgilendiren kırıklar ve komplikasyonlar” VIII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Hilton-Ankara, 23-25 Haziran 2005.
24. Kömürcü M.; “Temel el bileği artroskopisi” VIII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Hilton-Ankara, 23-25 Haziran 2005.
25. Kömürcü M.; “İlk Omuz Çıkığında Cerrahi Tedavi” TSYADCD Çankaya Şubesi, IX. İleri Artroskopik Cerrahi Kursu “Omuz ve Minimal İnvaziv Cerrahi” kursu, Ankara, 18-19 Kasım 2005.
26. Kömürcü M.;”Hand Infections” 4th International Symposium of the Hand, Bodrum, October 24-28, 2005.
27. Kömürcü M.; “Carpal Bone Fractures” 4th International Symposium of the Hand, Bodrum, October 24-28, 2005.
28. Kömürcü M., Demirtaş M; Oturum başkanı “Dirsek sorunları” VIII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Hilton-Ankara, 23-25 Haziran 2005.
29. Kömürcü M., Makro Pecina(Croatia); Free Paper 30: Sports Medicine and Hand and Wrist Trauma and Reconstructive Procedures, SICOT/SIROT 2005, İstanbul-TURKEY, 2-9 September 2005.
30. Kömürcü M. Distal Humerus Kırıkları. Prof.Dr.Rıdvan Ege Temel El Cerrahi Bilgi Kursu, 24-25 Şubat 2006, Ankara.
31. Durmaz H., Kömürcü M. Serbest Bildiriler – Oturum Başkanı – IV. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi. 2-4 Mart 2006, Hilton-İstanbul.
32. Kömürcü M. The Use of Vascularised Fibular Grafts in Bone Tumours. Indian Society for Reconstructive Microsurgery 8th Biennial Meeting. 10-12 February 2006, Coimbatore-India.
33. Kömürcü M. Treatment of Osteonecrosis of the Hip with Free Vascularised Bone Grafts. Indian Society for Reconstructive Microsurgery 8th Biennial Meeting. 10-12 February 2006, Coimbatore-India.
34. Kömürcü M, Afetlerde Sağlığın Korunması ve İlk Yardım – Ortopedik Yaklaşım – 20-24 Kasım 2006, GATA Ankara.
35. Kömürcü M. Distal Humerus Kırıkları. Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği, Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu. 20-21 Ekim 2006, İzmir.
36. Kömürcü M. Treatment of osteonecrosis oft he hip with free vascularised bone grafts. EFORT Spring Travelling Fellowship in Turkey, 14-21 May 2006, Ankara.
37. Kömürcü M. Dirsek, El Bileği ve El Yaralanmaları. Eskişehir Asker Hastanesi Baştabipliği, Spor Yaralanmaları Sempozyumu, 5 Mayıs 2006, Eskişehir.
38. Kömürcü M, Frig Vadisi Aylık Ortopedi Toplantıları – Ateşli Silah Yaralanmalarında Yaklaşım. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 21 Şubat 2007 – Eskişehir.
39. Kömürcü M, TOTBİD – TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Okulu, – Kök Hücrenin Ortopedide Kullanımı – 27-28 Şubat 2007, Gaziantep.
40. Eduardo Zancolli III(argentina), Mahmut Kömürcü: Moderators, Basal thumb joint OA 2, 10th Triennial Congress oft he International Federation of Societies for Surgery oft he Hand (IFSSH) & 7th Triennial Congress oft he International Federation of Societies for Hand Therapy (IFSHT), Sydney Australia, 11-15 March 2007.
41. Kömürcü M.; Femur Başı Osteonekrozunda Tedavi – Damarlı Fibula Grefti ile tedavi, XXVI.Akif Şakir Şakar Günleri, Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, 13-14 Nisan 2007.
42. Kömürcü M, Bayram H.; Falanks Kırıkları ve Tedavisi – Oturum Başkanı, Trabzon El Cerrahisi Toplantısı, Trabzon, 25-27 Mayıs 2007.
43. Kömürcü M.; Kongrede Bildiri Değerlendirme Hakemliği – Araştırmalar – XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007, Ankara.
44. Kömürcü M.; Upper limb sockets, harnessing and controls – Chairman, 6th National Prosthetics and Orthotics Congress with International Participants, 17th-20th October 2007, Bilkent/Ankara.
45. Başbozkurt M., Kömürcü M.; Omuz Dirsek Cerrahisi İnteraktif Olgu Sunumları – Dirsek Eklemi Ateşli Silah Yaralanması, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007, Ankara.
46. Aktuğlu K., Okçu G., Ada S., Kömürcü M., Subaşı M., Muratlı H.H., Kınık H., Ortopedik Travma İnteraktif Vaka Tartışması – 1, Sorunlu Üst Ekstremite Kırıkları, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007, Ankara.
47. Kömürcü M., Akromioklavikuler ve Sternoklavikuler Çıkıklar – Omuz Çevresi Kırık ve Çıkıkları Paneli, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007, Ankara.
48. Kömürcü M., Ortopedik Cerrahide Serbest Damarlı Kemik Nakli Ameliyatları – Femur Başı Avasküler Nekrozu. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007, Ankara.
49. Kömürcü M., Femur Cisim Kırıkları – IV.Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara, 21-22 Eylül 2007.
50. Kömürcü M, Omuz Diğer Sorunlar – Kalsifiye Tendinit, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Askeri Müze ve Kültür Sitesi – İstanbul, 9-10 Kasım 2007.
51. Kömürcü M., Adıyaman S., Proksimal Humerus Kırıkları – Moderatör, 5. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 27-29 Mart 2008, Adana.
52. Kömürcü M., Genel Ortopedide El Cerrahisi – Enfeksiyonlar, VI. Derviş Manizade Günleri, 16-17 Kasım 2007, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
53. Kömürcü M., Türkiye – Azerbaycan Eğitim Toplantıları, Küçük Eklemlerde Endoprotez Uygulaması ve Artroskopi, 11-14 Aralık 2007, Bakü-Azerbaycan.
54. Karaoğuz A., Kömürcü M., Kırık Ve Çıkıklar – Oturum Başkanları, Prof.Dr.Rıdvan Ege Akut El Yaralanmaları Kursu, Ankara, 15-16 Aralık 2007.
55. Kömürcü M., Üst Ekstremite Artroskopik Cerrahi, Haydarpaşa-GATA, İstanbul, 11.Mayıs 2007.
56. Kömürcü M., I. İntramedüller Çivileme Kursu – Eğitici, 17-20 Ocak 2008, Çeşme-İzmir.
57. Kömürcü M., Radius Alt Uç Kırıkları, AO Temel Kursu, Ankara, 25-29 Ocak 2008.
58. Kömürcü., AO Temel Kursu – Uygulama Eğiticiliği, Ankara, 25-29 Ocak 2008.
59. Güven O, Kömürcü M., Durmaz H., Demirtaş M., Akpınar S., Kılıç A., Geriatrik Kırıklar – Üst ekstremite Kırıkları, 27. Akif Şakir Şakar Günleri, Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, 11-12 Nisan 2008.
60. Kömürcü M., “Travmalı Hastaya Yaklaşım”Doğal Afetlerde Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü ve Halk Sağlığının Korunması Kursu, GATA Halk Sağlığı A.D. 10-14 Mart 2008.
61. Kömürcü M., Savaş Cerrahisinde Ortopedik Yaklaşım – Üst ekstremiteye Yaklaşım, IV. Ortopedi Buluşması, Gloria Golf Resorts, Belek-Antalya,23-27 Nisan 2008.
62. Kömürcü M., Ateşli Silah Yaralanmalarında Ortopedik Yaklaşım, Ulusal Cerrahi Kongresi, Su Sesi Resort Otel-Antalya, 28-31 Mayıs 2008.
63. Kömürcü M., Dirsek Çevresi Kırıkları – Olekranon ve Koronoid Kırıkları. 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Sheraton Hotel Çeşme-İzmir, 16-19 Mayıs 2008.
64. Leblebicioğlu G., Kömürcü M.: Upper Extremity – Moderators. International Symposium For Cerebral Palsy. 23-25 May 2008, Bilkent-Ankara.
65. Kömürcü M.,Üst Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmalarına Ortopedik Yaklaşım. Video Tele Konferans, 13.Haziran 2008, GATA Ankara.
66. Kömürcü M., Prof.Dr.Selçuk Atilla’nın Özgeçmişi, Uluslararası Katılımlı Ortopedik Travma ve Fonksiyonel Kırık Tedavisi Kursu – Gülhane Ortopedi Günleri, 8 Kasım 2008.
67. Kömürcü M., Bilimsel Sekreter, Uluslararası Katılımlı Ortopedik Travma ve Fonksiyonel Kırık Tedavisi Kursu – Gülhane Ortopedi Günleri, 8 Kasım 2008.
68. Kömürcü M., Yıldız C., Fonksiyonel Kırık Tedavisi Kursu – Moderatör. Uluslararası Katılımlı Ortopedik Travma ve Fonksiyonel Kırık Tedavisi Kursu – Gülhane Ortopedi Günleri, 8 Kasım 2008.
69. Kömürcü M., Femur Cisim Kırıkları. V. Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 19-20 Eylül 2008.
70. Adıyaman S., Kömürcü M.,Shoulder–Rotator Cuff, Moderators. 9th Turkish Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Congress, 14-18 October 2008, İstanbul. 71. Kömürcü M., Dirsek Genel Bilgiler – Moderatör. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Askeri Müze ve Kültür Sitesi – İstanbul, 31 Ekim – 1 Kasım 2008.
72. Kömürcü M., Dirsek Genel Bilgiler – Temel Artroskopi. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Askeri Müze ve Kültür Sitesi – İstanbul, 31 Ekim – 1 Kasım 2008.
73. Kömürcü M., Omuz-Travma, Sternoklavikular ve Akromioklavikular Çıkıklar. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Askeri Müze ve Kültür Sitesi – İstanbul, 31 Ekim – 1 Kasım 2008.
74. Leblebicioğlu G., Kömürcü M., Chronic Sports Trauma of the Elbow – Moderators. 5th Meeting of the European Federation of National Associations of Orthopaedic Sports Traumatology (EFOST), Antalya – Turkey, 26-30 November 2008.
75. Kömürcü M., Chronic Sports Trauma of the Elbow – Common fractures in sports. 5th Meeting of the European Federation of National Associations of Orthopaedic Sports Traumatology (EFOST), Antalya – Turkey, 26-30 November 2008.
76. Kömürcü M., New Trends in Sports Injuries in the Military – Wrist injuries in military personnel. 5th Meeting of the European Federation of National Associations of Orthopaedic Sports Traumatology (EFOST), Antalya – Turkey, 26-30 November 2008.
77. Tunay S., Kömürcü M., Role of physiotherapy in orthopaedic surgery – Moderators. 5th Meeting of the European Federation of National Associations of Orthopaedic Sports Traumatology (EFOST), Antalya – Turkey, 26-30 November 2008.
78. Kömürcü M., Wrist – Arthroscopy, Moderators. 9th Turkish Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Congress, 14-18 October 2008, İstanbul.
79. Kömürcü M., Femur, Tibia ve Humerus Açık Kırıklarda Çivileme. II. İntramedüller Çivileme Kursu, 15-18 Ocak 2009, Çeşme-İzmir.
80. Kömürcü M., Çok Parçalı Distal Radius Kırıklarında Eksternal Fiksatör – Pratik Uygulama 4. AO El Kursu, 23-27 Ocak 2009, Ankara.
81. Kömürcü M., El Bilek Artroplastisi. AO El Kursu, 23-27 Ocak 2009, Ankara.
82. Kömürcü M., Başparmak Proksimal falanks başının tek taraflı kondil kırığı, 2.0 mm çektirme vidası – Pratik Uygulama. AO El Kursu, 23-27 Ocak 2009, Ankara.
83. Kömürcü M., Elin Açık Kırıkları. AO El Kursu, 23-27 Ocak 2009, Ankara.
84. Kömürcü M., Mini Eksternal Fiksatör – Pratik Uygulama. AO El Kursu, 23-27 Ocak 2009, Ankara.
85. Kömürcü M., Küçük Eklem Artrodezi. AO El Kursu, 23-27 Ocak 2009, Ankara.
86. Kömürcü M., 1.Ray’ın Artrodezi. AO El Kursu, 23-27 Ocak 2009, Ankara.
87. Kömürcü M. Kök Hücre. TOTBİD – TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Okulu. Samsun, 18-21 Şubat 2009.
88. Kömürcü M., Pratik Uygulama. Biyolojik Plaklamada Teknik İpuçları ve Komplikasyonlardan Korunma. 3. İleri Ortopedik Travma Kursu, 6-7 Mart 2009, Ankara.
89. Kömürcü M. Avasküler Nekroz Sınıflaması. V.Temel Artroplasti Kursu, TOTBİD Genel Merkez, 18-20 Nisan 2009, Ankara.
90. Kömürcü M. Evaluation of Upper Extremity, 1 st European Paediatric Rheumatology Fellow Course, 22-26 April 2009, Antalya-Turkey.
91. Kömürcü M. Workshop, 1 st European Paediatric Rheumatology Fellow Course, 22-26 April 2009, Antalya-Turkey.
92. Martini A., Kömürcü M. Özçakar L.: Round Table, 1 st European Paediatric Rheumatology Fellow Course, 22-26 April 2009, Antalya-Turkey.
93. Kömürcü M.: Symposium III: Morphometric analysis of metacarpophalangeal and proximal interphalangeal palmar plates. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, September 2-5, 2009, İstanbul-TURKEY.
94. Kömürcü M., Femur Cisim Kırıkları. VI. Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 25-26 Eylül 2009.
95. Kömürcü M., Kurs Sekreteri, Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu. 9-10 Ekim 2009.
96. Kömürcü M., Panel: Distal Humerus kırıklarında kilitli plak uygulama prensipleri, Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu. 9-10 Ekim 2009.
97. Kömürcü M., Pratik Uygulama: Distal Humerus kırıklarında kilitli plak, Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu. 9-10 Ekim 2009.
98. Kömürcü M., Dirsek Temel Bilgiler – Moderatör. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Rixos Grand Otel – Ankara, 16-17 Ekim 2009.
99. Kömürcü M., Dirsek Temel Bilgiler – Dirseğin Artroskopik Anatomisi, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Rixos Grand Otel – Ankara, 16-17 Ekim 2009.
100. Kömürcü M., İnteraktif Omuz Olgu Tartışmaları, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Rixos Grand Otel – Ankara, 16-17 Ekim 2009.
101. Kömürcü M., Panel: İntramedüller çivileme – Oymada Güncel yaklaşım ve teknikler, I. İleri İntramedüller Çivileme ve Deformite Düzeltilmesi Sempozyumu – İstanbul, 31 Ekim 2009.
102. Kömürcü M., Panel: Dirsek Kırıklı Çıkıklarının Tedavi Yaklaşımları. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme-Sheraton Oteli, 3-8 Kasım 2009.
103. Kömürcü M., Panel: Nöromüsküler hastalıklar ve sporda genetik açılım. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme-Sheraton Oteli, 3-8 Kasım 2009.
104. Kömürcü M., Panel: Radius distal uç kırıklarında – Açık cerrahi teknik uygulama ve detayları. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme-Sheraton Oteli, 3-8 Kasım 2009.
105. Kömürcü M., Tartışmacı: Üst ekstremite Kırıkları. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme-Sheraton Oteli, 3-8 Kasım 2009.
106. Kömürcü M., Panel: Humerus alt uç kırıkları. Prof.Dr.Rıdvan Ege III. Temel El Cerrahisi Kursu, 20-22 Kasım 2009, Ankara.
107. Kömürcü M., Oturum Başkanı: Ölçme – Değerlendirme. Prof.Dr.Rıdvan Ege III. Temel El Cerrahisi Kursu, 20-22 Kasım 2009, Ankara.
108. Kömürcü M., Femur Cisim Kırıkları. VII. Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 24-25 Eylül 2010.
109. Kömürcü M., Görgeç M.: Periprosthetic fractures, current concepts., moderator, Current Concepts and controversies in Orthopaedics surgery, Ankara, 23-26 Eylül 2010.
110. Kömürcü M., Bölükbaşı S.: Rotator Manşet Cerrahisi, Moderatör, XI. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Ankara.18-19 Haziran 2010.
111. Kömürcü M., Pratik Uygulama, Rotator Cuff, Alex Omuz Modeli, XI. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Ankara.18-19 Haziran 2010.
112. Kömürcü M.: El ve Üst ekstremite kırıklarında AO/OTA Sınıflaması, Oturum Başkanı. 12.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, 19-22 Mayıs 2010.
113. Kömürcü M.: Konferans; Açık Kırıklarda Tedavi Yaklaşımları, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Uluslar arası Öğrenci Kongresi, Ankara, 15-16 Mayıs 2010.
114. Kömürcü M.: Kompleks radius alt uç kırıkları cerrahi yaklaşımlar, “volar & dorsal”. Niğde Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, Niğde, 30 Nisan 2010.
115. Kömürcü m.: Kırık tedavisinde enfeksiyonun önlenmesi, Açık Kırıklar, Panel, 5. Ortopedi Buluşması ve 2. Totbid – AAOS Eğitim Toplantısı, 21-25 Nisan 2010, Antalya.
116. Kömürcü M.: Tip 1 – 2 ve 3A açık tibia kırıklarında tedavi ilkeleri, TOTBİD Bölgesel Toplantısı, Sivas, 2-4 Nisan 2010.
117. Kömürcü M.: Modratör, Humerus Üst Uç Kırıkları, 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, 25-28 Mart 2010.
118. Kömürcü M. Nalbantoğlu U., Durakpaşa O.: Vaka Sunucusu, Dirsek interaktif olgu sunumu, 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, 25-28 Mart 2010.
119. Kömürcü M. Nalbantoğlu U.: Modratör, Serbest Bildiriler, 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, 25-28 Mart 2010.
120. Kömürcü M.: Kilitli plaklamanın avantaj, dezavantaj ve farklılıkları, IV. İleri Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 26-27 Şubat 2010.
121. Kömürcü M.: Kök Hücre, TOTBİD – TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Okulu, 16-20 Şubat 2010, Ankara.
122. Kömürcü M.: Femur, Tibia ve Humerus açık kırıklarında çivileme, 3. Temel İntramedüller çivileme kursu, İzmir, 21-23 Ocak 2010.
123. Öztürk A.M., Taşkın A., Subaşı M., Kömürcü M., Şavk Ö., Şener M.: Humerus ve Önkol olgu sunumu, 1.İleri Uluslar arası katılımlı intramedüller çivileme kursu, İzmir, 21-24 Ocak 2010.
124. Kömürcü M.: Diafiz kırıkları, üst ekstremite, AO Temel Kursu, Ankara, 15-19 Ocak 2010.
125. Kömürcü M.: Distal radius kırıkları, AO Temel Kursu, Ankara, 15-19 Ocak 2010.
126. Kömürcü M.: Workshop, Eğitici(8 Ayrı Oturumda) AO Temel Kursu, Ankara, 15-19 Ocak 2010.
127. Kömürcü M., Erçetin Ö., Polatkan O., Adıyaman S., Sevencan A., Aksu E., Bilkay U., Yılmaz M., Yücel A., Yazar Şükrü.: Panel, Ben nerede hata yaptım. IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 17-19 Aralık 2009
128. Kömürcü M. Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulama prensipleri. II. Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu. 15-16 Ekim 2010.
129. Kömürcü M., Dirsek anatomisi ve Cerrahi yaklaşım, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Ankara, 22-23 Ekim 2010.
130. Kömürcü M., Nalbantoğlu U., Ay Ş.: İnteraktif dirsek olgu tartışması, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Ankara, 22-23 Ekim 2010.
131. Kömürcü M. Üstekstremite posttravmatik kaynamama – deformite – enfeksiyon interaktif vaka tartışması. Posttravmatik Kaynamama, Deformite ve Enfeksiyon eğitim toplantısı, İstanbul, 29-30 Ekim 2010.
132. Kömürcü M, Arazi M., Yüksel Y., Subaşı M., Poyanlı O.: Tartışma; Kompleks kırıkların tedavisinde minimal invaziv cerrahi teknikler ve püf noktaları. 9. Derviş Manizade Günleri, Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv Girişimler, İstanbul, 26-27 Kasım 2010.
133. Kömürcü M, Kırıcı Y., Korkmaz C., Alemdaroğlu B., Sanisoğlu Y., Başbozkurt M.: Morphometric Analysis of Metacarpophalangeal and Proximal Interphalangeal Joint. 11th Triennial Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Seoul, Korea, 31 October-4 November 2010.
134. Kömürcü M. Mergen E.: Yönetici, Posterior Pelvik Yaralanmalar. II.Pelvis-Asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi uygulamalı eğitim toplantısı, Antalya, 22-25 Aralık 2010.
135. Kömürcü M., Şavk Ö.: Olgu sunumları ve Tartışma. 2. İleri İntramedüller Çivileme Kursu ve 4. Temel İntramedüller Çivileme Kursu. İzmir, 13-16 Ocak 2011.
136. Kömürcü M.,: Açık kırıklarda İntramedüller Çivileme Kuralları. 2. İleri İntramedüller Çivileme Kursu ve 4. Temel İntramedüller Çivileme Kursu. İzmir, 13-16 Ocak 2011.
137. Kömürcü M., Travmanın Yumuşak Doku Etkisi, AO Trauma Course-Advances in Operative Fracture Management, Ankara-Turkey, 21-25 Jan 2011.
138. Kömürcü M., Workshop, AO Trauma Course-Advances in Operative Fracture Management, Ankara-Turkey, 21-25 Jan 2011.
139. Kömürcü M., Tartışma Grupları, AO Trauma Course-Advances in Operative Fracture Management, Ankara-Turkey, 21-25 Jan 2011.
140. Kömürcü M. Endoskopik araç ve gereçlerin tanıtımı. El Bileği Artroskopi Kursu, Antalya, 11-12 Şubat 2011.
141. Kömürcü M.: Kilitli plaklamanın avantaj, dezavantaj ve farklılıkları, V. İleri Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 25-26 Şubat 2011.
142. Kömürcü M., Mete E., Cebeci S.: Oturum Başkanı, Sözel Bildiriler. Fatih Üniversitesi 2. Uluslar arası Öğrenci Kongresi, 15-17 Nisan 2011.
143. Kömürcü M., Başbozkurt M.: Moderatör: Omuz çevresi kırık ve çıkıkları. TOTBİD Travma şubesi Trabzon Bölgesel Toplantısı, 2-3 Temmuz 2011.
144. Kömürcü M., Femur Cisim Kırıkları. VIII. Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 9-10 Eylül 2011.
145. Kömürcü M., Radius alt uç kırıklarının cerrahi tedavisi, Oturum Başkanı. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim – 5 Kasım 2011, Belek-Ankara.
146. Kömürcü M., Radius alt uç kırıklarının cerrahi tedavisi, Anatomi ve Sınıflama. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim – 5 Kasım 2011, Belek-Ankara.
147. Kömürcü M., Açılış Konuşması. Diyabetli Hastalarda Egsersiz Semineri, Ankara, 14 Kasım 2011.
148. Kömürcü M. Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulama prensipleri. III. Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu. 25-26 Kasım 2011.
149. Kömürcü M., Mergen E.: Moderatör III. Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu. 25-26 Kasım 2011.
150. Kömürcü M., Açılış Konuşması. Ankara Eğitim Hastaneleri Aylık Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı, Fatih Üniversitesi, Ankara, 17 Aralık 2011.
151. Kömürcü M. Mergen E.: Yönetici, Posterior Pelvik Yaralanmalar. III. Pelvis-Asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi uygulamalı eğitim toplantısı, Antalya, 21-24 Aralık 2011.
152. Kömürcü M.: Omuz instabilitesi, Gazi Omuz Artroskopisi Kursu, Ankara, 6-7 Ocak 2012.
153. Kömürcü M.: Politravma genel durum, Epidemiyoloji, Uluslararası Politravma Konferansı, Harbiye Askeri Müze, İstanbul, 24-25 Şubat 2012.
154. Kömürcü M.: Moderatör, III. Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Serebral Palsili Çocuklarda Ortez Tedavisi, GATA, Ankara, 3 Mart 2012.
155. Kömürcü M., Aktuğlu K., Okçu G., Özkayın N.: İndirekt redüksiyon teknikleri ve kilitli plaklamada teknik ipuçları vaka tartışması, 6. İleri Ortopedik Travma Kursu, TOTBİD, Ankara, 9-10 Mart 2012.
156. Kömürcü M., Dirsek Artroskopisi. XIII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Ankara, 21-23 Haziran 2012.
157. Kömürcü M., Skafoid Kırıkları Tanı ve Tedavisi, 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ve 2. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Gaziantep, 23-26 Mayıs 2012.
158. Kömürcü M., Radius Vaka Sunumu, 3rd Generation Limb Deformity Correction Courses: Adam Frame with Paley’s Method “Annual Antalya-Cadavar Training” Akdeniz University, Antalya-Turkey, 12-13 May 2012.
159. Kömürcü M., Faculty, Current Concepts in External Fixation, Ankara, 4 May 2012.
160. Kömürcü M. Oturum Başkanı: Dirsek Çevresi Kırıkları. VI. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD – AAOS Eğitim Toplantısı, Susesi Kongre Merkezi, Antalya, 19-23 Nisan 2012.
161. Kömürcü M. Oturum Başkanı: Instructional lecture course 1: Elbow Artroscopy. 7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 22-24 Mart 2012.
162. Kömürcü M., Femur Cisim Kırıkları. 9. Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 21-22 Eylül 2012.
163. Kömürcü M. Oturum Başkanlığı: Diskoid Lateral Menisküs, Donmuş omuz, Tenisçi Dirseği. 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ankara, 2-6 Ekim 2012.
164. Kömürcü M. Oturum Başkanı: Dirsek Temel bilgiler. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Çekirdek Eğitim Müfredat Kursu, Konya,12-13 Ekim 2012.
165. Kömürcü M. Dirsek Anatomisi ve Cerrahi Yaklaşım. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Çekirdek Eğitim Müfredat Kursu, Konya,12-13 Ekim 2012.
166. Kömürcü M. Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulama prensipleri. IV. Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu. Ankara, 12-13 Ekim 2012.
167. Kömürcü M.: Elde ve Önkolda distraksiyon Osteogenezi ile Uzatma. 5. Baltalimanı Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İstanbul, 23-25 Kasım 2012.
168. Kömürcü M. Yüksel Y.: Yönetici, Posterior Pelvik Yaralanmalar. IV. Pelvis-Asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi uygulamalı eğitim toplantısı, Antalya, 19-22 Aralık 2012.
169) Kömürcü M.: Distal radius kırıkları, AO Travma Temel Kursu, Ankara, 26-29 Ocak 2013.
170. Kömürcü M.: Radyasyon riskleri, AO Travma Temel Kursu, Ankara, 26-29 Ocak 2013.
171. Kömürcü M., Mitsionis G., Parmaksızoğlu A., Reynders P.: Chairmen, Open Fractures, infection problems and nailing-free paper. Osteosynthese International 2013, İzmir, 14-17 February 2013.
172. Kömürcü M.: Moderatör, Pes Ekinus ve Ekinovarus Deformitesi, IV. Gülhane Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Ankara, 23 Şubat 2013.
173. Kömürcü M.: Açılış Konuşması. Lumbal Bölge Problemleri ve Güncel Yaklaşımlar. Ankara, 27 Mart 2013.
174. Kömürcü M., Köroğlu B.K.: Moderatör, sözel sunumlar. Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4. Uluslararası Öğrenci Kongresi, Ankara, 29-31 Mart 2013.
175. Kömürcü M.: Açık Kırıklar: 6 Saat Kuralı. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, 24-27 Nisan 2013.
176. Kömürcü M.: Endoprotezlerde Güncel Cerrahi Yaklaşımlar. IV.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 9-11 Mayıs 2013.
177. Kömürcü M.: Radius distal uç kırıklarında kabul edilebilir sınırlar ve kötü kaynamanın tedavisi. Posttravmatik Komplikasyonların Önlenmesi ve Tedavisi Eğitim Toplantısı, İstanbul, 17-19 Mayıs 2013.
178. Kömürcü M.: Açılış Konuşması. Üst Ekstremitenin Tuzak Nöropatileri, Ankara Aylık Bilimsel Toplantıları, Ankara, 25 Mayıs 2013.
179. Kömürcü M.: Üst Ekstremite Kırıkları Vaka Tartışması. III. Gaziantep Ortopedi Günleri, 21-22 Haziran 2013.
180. Kömürcü M.: Femur Cisim Kırıkları. X. Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 13-14 Eylül 2013.
181. Kömürcü M.: Oturum Başkanı, Açık kırıkların tedavisinde güncel yaklaşım, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 29 Ekim – 3 Kasım 2013. 182. Kömürcü M.: Oturum Başkanı, Üst ekstremitenin zor kırıkları, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 29 Ekim – 3 Kasım 2013.
183. Kömürcü M. Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulama prensipleri. V. Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu. Ankara, 15-17 Kasım 2013.
184. Kömürcü M. Yüksel Y.: Yönetici, Posterior Pelvik Yaralanmalar. V.Pelvis-Asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi uygulamalı eğitim toplantısı, Antalya, 18-21 Aralık 2013.
185. Kömürcü M., Aydoğan N.: Oturum Başkanı, Özellikli Durumlarda İntramedüller Çivileme. VI. İntramedüller Çivileme Kursu, İzmir, 13-16 Şubat 2014.
186. Kömürcü M.: Açık kırıklarda İntramedüller Çivileme: İp Uçları. VI. İntramedüller Çivileme Kursu, İzmir, 13-16 Şubat 2014.
187. Kömürcü M.: Romatoid Artrit Bilateral El Bilek Tutulumu: Artrodez – Artroplasti, İmplant seçimi, Uygulama özellikleri, Komplikasyonlar. 8. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri. Bursa, 27 Şubat – 2 Mart 2014.
188. Kömürcü M.: Distal Humerus Kırıklarında Temel Fiksasyon Prensipleri. 8. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir, 19—22 Mart 2014.
189. Kömürcü M., Güneş T.: Oturum Başkanı, Sözlü Bildiriler. 8. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir, 19—22 Mart 2014.
190. Kömürcü M.: Oturum Başkanı. Yaşlılık ve Osteoartrit Sempozyumu, Yozgat, 22 Mart 2014.
191. Kömürcü M.: Oturum Başkanı: Serebral Palside Üst ekstremite sorunları. Ameliyathanede neler oluyor? V. Gülhane Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Ankara, 29 Mart 2014.

Katıldığım Kurslar

1. İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp, Temel Yaşam Desteği(BASIC) Kursu, GATA-Ankara, 14-31 Ekim 1991.
2. Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Lisan Kursu, İstanbul, 5 Kasım 1990 – 28 Haziran 1991.
3. İleri Kardiak Yaşam Desteği-Travmalarda ve Savaş alanında ileri yaşam desteği(ADVANCED), GATA-Ankara, 18-29 Mayıs 1992.
4. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Mikrocerrahi Sertifikası, GATA-Ankara, 6-10 Aralık 1993.
5. AO-International Association for the study of internal fixation(AO/ASIF) Course, Ankara-Turkey, Sept 18,1995.
6. II.İleri Ilizarov Kursu, 1-3 Haziran 1997.
7. I. Protez Eğitim Kursu, Ankara, 10-13 Ekim 1998.
8. Baştabip Oryantasyon Kursu, GATA-Ankara 19-23 Ekim 1998.
9. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2. Protez Eğitim Kursu, Ankara, 10-12 Mayıs 1999.
10. GATA Eğiticilik Formasyon Kursu, Ankara, 31 Mayıs-25 Haziran 1999.
11. Temel Omurga Cerrahisi-3, İzmir, 25 Mart 2000.
12. AO Course on Principles of Operative Fracture Treatment, Ankara-Turkey, September 4-7,2000.
13. Microsurgery Course in Wake Forest University, 2000.
14. Trimed Wrist Fixation Workshop, Duke University Medical Center, NC, USA, February 17,2001.
15. Management of Cerebral Palsy: Spasticity Modulation and Operative Techniques- A Multidisciplinary Approach, Wake Forest University, NC, USA, March 29-31,2001.
16. Eleventh Annual Resident Research Day, Wake Forest University, NC, USA, March 6,2001.
17. Flap Techniques in Reconstructive Surgery, Köln-Germany, April5-6, 2002.
18. VII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Ankara, 6-7 Haziran 2002.
19. Brakial Pleksus Kadavra Kursu, İstanbul, 28 Eylül 2002.
20. First German Turkish Flap Course, Cologne, Germany, 5-6 April 2002.
21. HÜTF Sürekli Tıp Eğitimi, “Artroskopik Yaklaşım Teknikleri”, Ankara, 21 Mayıs 2003.
22. HÜTF Sürekli Tıp Eğitimi “Kongenital Skolyoz” kursu, Ankara, 17 Nisan 2004.
23. HÜTF Sürekli Tıp Eğitimi “Spor Yaralanmalarında Erken Teşhis ve İlk Müdahale İlkeleri”, Ankara, 24 Mart 2004.
24. HÜTF Sürekli Tıp Eğitimi, “Omuz ve El Bileğinde Artroskopik Cerrahi Girişimler”, Ankara, 6 Mart 2004.
25. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadavra Üzerinde Proksimal Tek Girişimli Endoskopik Karpal Tünel Gevşetmesi Kursu. 3 Aralık 2004, Ankara. 26. HÜTF Sürekli Tıp Eğitimi, “Çocuk Kırıkları” Ankara, 21 Şubat 2004.
27. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Pediatrik Ortopedi Şubesi, “Kadavra Üzerinde Periasetabular Osteotomi Demonstrasyonu” Kursu. Ankara, 3 Temmuz 2004.
28. HÜTF Sürekli Tıp Eğitimi, Tenoskopiler ve Bursoskopiler, Ankara, 16 Mart 2005.
29. HÜTF Sürekli Tıp Eğitimi, VIII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Hilton-Ankara, 23-25 Haziran 2005.
30. VIII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Hilton-Ankara, 23-25 Haziran 2005.
31. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Çankaya Şubesi, IX. İleri Artroskopik Cerrahi Kursu “Omuz ve Minimal İnvaziv Cerrahi” kursu, Ankara, 18-19 Kasım 2005.
32. 4th International Symposium of the Hand, Bodrum, October 24-28, 2005.
33. Prof.Dr.Rıdvan Ege Temel El Cerrahi Bilgi Kursu, 24-25 Şubat 2006, Ankara.
34. AO Regional Courses Advances in Operative Fracture Management. 27-31 May 2006, Antalya-Turkey.
35. Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği, Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu. 20-21 Ekim 2006, İzmir.
36. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık – 2006 4. Ulusal Sempozyumu. 17 Kasım 2006, Ankara.
37. EFORT Spring Travelling Fellowship in Turkey, 14-21 May 2006, Ankara.
38. GATA Temel Epidemiyoloji Kursu, Ankara, 4-8 Aralık 2006.
39. Eğitim Becerileri Giriş Kursu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 19-23 Haziran 2006,Ankara.
40. IX. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, 8-9 Haziran 2007, Ankara.
41. IV.Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara, 21-22 Eylül 2007.
42. AO Hand Course. 18-22 June 2007, Antalya-Turkey.
43. AO Tips for Trainers Course, İstanbul – Turkey, 8-9 October 2007.
44. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Askeri Müze ve Kültür Sitesi – İstanbul, 9-10 Kasım 2007.
45. Knee & Shoulder Arthroscopy Course, Barcelona-Spain,2007.
46. Prof.Dr.Rıdvan Ege Akut El Yaralanmaları Kursu, Ankara, 15-16 Aralık 2007.
47. I. İntramedüller Çivileme Kursu, 17-20 Ocak 2008, Çeşme-İzmir.
48. AO Course Principles in Operative Fracture Management, Ankara, 25-29 January 2008.
49. AAOS – TSOT Education Program, Antalya-Turkey, 24-26 April 2008.
50. Dirsek Cerrahisi Kursu. 26 Haziran 2008, İstanbul.
51. Acumed From the Finger Tip to the Shoulder Course, Nice-France, 4-5 July 2008.
52. Uluslararası Katılımlı Ortopedik Travma ve Fonksiyonel Kırık Tedavisi Kursu – Gülhane Ortopedi Günleri, 8 Kasım 2008.
53. V. Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 19-20 Eylül 2008.
54. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Askeri Müze ve Kültür Sitesi – İstanbul, 31 Ekim – 1 Kasım 2008.
55. II. İntramedüller Çivileme Kursu, 15-18 Ocak 2009, Çeşme-İzmir.
56. AO Hand Course, 23-27 January 2009, Ankara – Turkey.
57. TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Okulu. Samsun, 18-21 Şubat 2009.
58. 3. İleri Ortopedik Travma Kursu, 6-7 Mart 2009, Ankara.
59. Deney Hayvanları Kullanım Kursu ve Sertifikası. GATA AR-GE Merkez Başkanlığı, 9-18 Mart 2009, Ankara.
60. I.Temel Hücre Kültürü Kursu. GATA AR-GE Merkez Başkanlığı, 9-18 Mart 2009, Ankara.
61. V.Temel Artroplasti Kursu, TOTBİD Genel Merkez, 18-20 Nisan 2009, Ankara.
62. 1 st European Paediatric Rheumatology Fellow Course, 22-26 April 2009, Antalya-Turkey.
63. Dirsek Artroskopisi Kadavra Kursu, 5-6 Haziran 2009, Antalya.
64. I. Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu. 9-10 Ekim 2009.
65. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Rixos Grand Otel – Ankara, 16-17 Ekim 2009.
66. VI. Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 25-26 Eylül 2009.
67. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Sheraton Otel Çeşme-İzmir, 3-8 Kasım 2009.
68. Prof.Dr.Rıdvan Ege III. Temel El Cerrahisi Kursu, 20-22 Kasım 2009, Ankara.
69. I.Pelvis-Asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi uygulamalı eğitim toplantısı, Antalya, 23-27 Aralık 2009.
70. VII. Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 24-25 Eylül 2010.
71. XI. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Ankara.18-19 Haziran 2010.
72. Current Concepts in Joint Replacement, Las Vegas, Nevada, USA, May 23-26, 2010.
73. 2nd TSOT – AAOS Educational Program, 21-25 April 2010, Antalya-Turkey.
74. VI. Temel Artroplasti Kursu, Ankara, 19-20 Mart 2010.
75. IV. İleri Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 26-27 Şubat 2010.
76. 3. Temel İntramedüller çivileme kursu, İzmir, 21-23 Ocak 2010.
77. 1.İleri Uluslar arası katılımlı intramedüller çivileme kursu, İzmir, 21-24 Ocak 2010.
78. AO Temel Kursu, Ankara, 15-19 Ocak 2010.
79. II. Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu. 15-16 Ekim 2010.
80. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Ankara, 22-23 Ekim 2010.
81. II.Pelvis-Asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi uygulamalı eğitim toplantısı, Antalya, 22-25 Aralık 2010.
82. Konjenital El Anomalileri ve Pediatrik El Yaralanmaları Kursu, İstanbul, 7-8 Ocak 2011.
83. 2. İleri İntramedüller Çivileme Kursu ve 4. Temel İntramedüller Çivileme Kursu. İzmir, 13-16 Ocak 2011.
84. AO Trauma Course-Advances in Operative Fracture Management, Ankara-Turkey, 21-25 Jan 2011.
85. El Bileği Artroskopi Kursu, Antalya, 11-12 Şubat 2011.
86. V. İleri Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 25-26 Şubat 2011.
87. Alt ekstremite Deformitelerinin Tedavisinde Bilgisayar Yardımlı Eksternal Fiksasyon Sistemleri Kursu, Ankara, 4 Mart 2011.
88. VIII. Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 9-10 Eylül 2011.
89. Seul ve İstanbul Artroplasti Sempozyumu, İstanbul, 9 Eylül 2011.
90. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi “Eğiticilerin Eitimi” Kursu,Ankara, 26-29 Eylül 2011.
91. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı Kursu, Adana, 7-8 Ekim 20011.
92. Diyabetli Hastalarda Egsersiz Semineri, Ankara, 14 Kasım 2011.
93. III. Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu. 25-26 Kasım 2011.
94. Current Concepts in Loint Replacement, Orlando-Florida, USA, December 7-10, 2011.
95. III.Pelvis-Asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi uygulamalı eğitim toplantısı, Antalya, 21-24 Aralık 2011.
96. Gazi Omuz Artroskopisi Kursu, Ankara, 6-7 Ocak 2012.
97. 6. İleri Ortopedik Travma Kursu, TOTBİD, Ankara, 9-10 Mart 2012.
98. XIII. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu, Ankara, 21-23 Haziran 2012.
99. 3rd Generation Limb Deformity Correction Courses: Adam Frame with Paley’s Method “Annual Antalya-Cadavar Training” Akdeniz University, Antalya-Turkey, 12-13 May 2012.
100. Current Concepts in External Fixation, Ankara, 4 May 2012.
101. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 4-14 Haziran 2012.
102. 9. Temel Ortopedik Travma Kursu, Ankara. 21-22 Eylül 2012.
103. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Çekirdek Eğitim Müfredat Kursu, Konya,12-13 Ekim 2012.
104. IV. Ortopedi ve Travmatolojide Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu. 12-13 Ekim 2012.
105. IV. Pelvis-Asetabulum kırıkları cerrahi tedavisi uygulamalı eğitim toplantısı, Antalya, 19-22 Aralık 2012.
106. AO Travma Temel Kursu, Ankara, 26-29 Ocak 2013.
107. VII. İleri Ortopedik Travma Kursu, TOTBİD, Ankara, 12-13 Nisan 2013.
108. AAP Product Training Course, Berlin – Germany, 24 April 2013.
109. VI. İntramedüller Çivileme Kursu, İzmir, 13-16 Şubat 2014.

Online randevu talebi için tıklayın.